Responsive design

Websites passen zich aan het gebruikte apparaat aan voor optimaal gebruikersgemak